FØRSTEREIS MED STOREGGEN

Undervisningsopplegg for 4. trinnet, Fiskerimuseet

I 1861 seilte to svenske skøyter inn på Ålesund havn, og de var stappfulle av fisk. De svenske fiskerne hadde vært ute på fiskebanken Storegga, 12 landmil ut i havet. Dette fisket ville sunnmøringene også være med på. Dermed satte de i gang med å bygge nye og større båter. Bankskøytefisket gjorde Ålesund til en av de hurtigst voksende byene i Norge, og etter hvert Norges største fiskerihavn. Men det var mye å lære. Skutene skulle seiles i allslags vær, man skulle finne fisken, den skulle stelles og fraktes til land langt borte.

Storeggen er en kopi av ei bankskøyte fra ca 1890. I dette opplegget «reiser» vi tilbake til den gangen da disse skøytene fylte Ålesund havn. Når de skulle ut på fiske, var det stor aktivitet både i havna og om bord. I «Førstereis med Storeggen» får elevene delta i arbeidet både på land og om bord.

Førstereis med Storeggen er et opplegg med flere poster. Når skipperen har ønsket elevene velkommen, deles førstereisene inn i grupper. En gruppe begynner på sjøbua, den andre på skøyta. Etterpå bytter vi. Vi har også lagt inn ei økt med lunsj, rett fra havet og tilberedt av førstereisene selv. Alle aktivitetene ledes av en eller flere av våre formidlere, i samarbeid med lærerne. Dette er en utedag, så det er veldig viktig at alle har kledd seg etter værforhold og for skikkelig arbeid. Alle kan bli førstereis, og det skal være morsomt og spennende for alle. Om noen elever /grupper har spesielle behov, så ber vi om at dere tar kontakt slik at vi kan tilrettelegge.

MÅLGRUPPE: 4. trinnet, Ålesund kommune.

ANTALL ELEVER  : Max 60 elever PER DAG. (To parallelle opplegg)

STED: Fiskerimuseet, Moloveien 10, Ålesund.

TID: 09:00 – 13:30.

Aktuelle datoer:

MAN TIR ONS TOR FRE
UKE 17 24.04 25.04 26.04     – 28.04
UKE 20 15.05 16.05    –     – 19.05
UKE 21       – 24.05     –
UKE 22 29.05 30.05 31.05 01.06 02.06

PRIS:  30 NOK per elev. TRANSPORT:  GRATIS (SSM /Fiskerimuseet organiserer) PÅMELDING: Innen 25. februar til Ingvil E. Grimstad, ingvil.grimstad@sunnmore.museum.no / ingvil.grimstad@aalesunds.museum.no, Mob: 91769356.

KOMPETANSEMÅL 4. TRINNET:
Beskrive landskapsformer og bruke geografiske nemningar i utforsking av landskapet nær skole og heim.
Peike ut og orientere seg etter himmelretningar og gjere greie for kvifor det er tidsskilnader.
Finne informasjon om og presentere eigen familie for ein eller to menneskealdrar sidan, og fortelje om korleis levevis, levekår og kjønnsroller har endra seg.
Kjenne att historiske spor i eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke.
Fortelje om ei utvald råvare og korleis ho inngår i matvaresystemet, frå produksjon til forbruk.
Beskrive samisk mattradisjon og korleis mattradisjonar har samanheng med natur og levevis.

Mål:
At elevene opplever en undervisningsform med høyt læringspotensiale.
At alle elevene opplever mestring og fellesskap.
At elevene får redskap til å reflektere over liv og levekår langs kysten vår, før og nå.
At elevene får kjenne litt på hvordan det er å være fisker.

VELKOMMEN TIL FISKERIMUSEET OG STOREGGEN!


« Go back