Aalesunds Museum er eiere av store samlinger fra byens fotografer, samt amatører som har virket i byen. Av profesjonelle og amatører kan nevnes Johannes Sponland, Enok Simonnæs, Margrethe Svendsen, Sigvald Moa og Hans W.Friis. 

Fotomaterialet fra det rikholdige billedarkivet ved Aalesunds Museum er tilgjengelig for bruk i bøker, brosjyrer, som utsmykning, på nett osv. Deler av samlingen er allerede digitalisert og søkbar via Digitalt Museum. Bilder kan lastes ned til bruk i undervisning og privat bruk i den oppløsning de er publisert i. 

Som hovedvilkår skal fotografens navn og arkivets navn oppgis sammen med fotografiet eller i egen bildeliste både i trykte publikasjoner, utstillinger, TV/film og digitale medier.  Er fotografens navn ukjent oppgis «Ukjent fotograf». Dreier det seg om utsnitt, må dette oppgis.

For bestilling av høyoppløselige filer, ta kontakt med Aalesunds Museum for informasjon om retningslinjer og priser.

Bybrann-1Bybrannen 1904

Fotograf: Sponland