Linker til nettsider

Kulturnett.no

Dette er den offisielle inngangen til norsk kultur på nett. Nettportalen er oppretta på initiativ frå Kultur- og kyrkjedepartementet for å få norske kulturinstitusjonar og deira samlingar presenterte på Internett.

Lokalhistorie.no

Siden vender seg til alle med interesse for lokalhistorie, anten som fritidsaktivitet eller i profesjonell samanheng. Nettstaden er oppbygd av Norsk lokalhistorisk institutt (NLI), som også er eigar og redaksjonelt ansvarleg. Delar av innhaldet er laga i samarbeid med andre institusjonar og organisasjonar, slik det vil framgå av dei enkelte sidene.

Bybrann.no

Mangt om mye om Bybrannen i Ålesund 23.januar 1904, les "alt" om brannårsaken, brannforløpet, brannvesenets kamp mot flammene, flyktningene, hjelpearbeidet, Keiser Wilhelm II, amtmann Alexander Kielland, gjenreising og jugendstil. I tillegg finnes en mengde bilder av Ålesund både før, under og etter Brannen, gjort tilgjengelig i samarbeid med Aalesunds Museum.

Digitalt museum

Nettportal hvor museers samlinger er gjort tilgjengelig og søkbare for alle interesserte. En har også mulighet å legge inn kommentarer, lage mapper og bestille bilder (kun tilgjengelig fra utvalgte museer).

1814mrfylke

Arkiv, bibliotek og museum i Møre og Romsdal har gått sammen om å lage en ressursside for videregående skoler i forbindelse med Grunnlovsjubileet 2014. Her finnes primærkilder, historier og bilder som er til fritt bruk for alle skoler og andre interesserte. Siden er støttet av Norsk Kulturråd. 

 

 

 

 

 

Aam-95001_00185