Fiskerimuseet ble åpnet 13. juni 1998 og utstillingene tar utgangspunkt i næringen som har gitt byen dens økonomiske vekst.

I 1861 bygde fiskegrosserer Fredrik Hanssen sjøbua på Molja i Ålesund. Trygve Jervell overtok i 1902, og firmaet drev sin virksomhet her i 20 år. Firmaet Oluf Holm Ltd kjøpte bua i 1924 og den fikk navnet Holmbua. Bygget har en flott plassering  i bybildet som den hvite sjøbua ved havnemoloen og innløpet til Ålesund gamle havn. 

Møre og Romsdal er det dominerende fiskerifylket i landet. Over en tredjedel av den havgående fiskeflåte hører til her, og 25 prosent av norske fiskere har sin base i fylket. Ikke noe annet sted i Norge blir det eksportert så store verdier fisk som fra Ålesund. Denne framveksten blir synliggjort på Fiskerimuseet i Holmbua på Molja, i et av de få områder som unngikk den katastrofale bybrannen i 1904.

Fiskerimuseet ligger i Molovegen 10, 6004 Ålesund.

Museet er åpent etter avtale. 

Velkommen!

ÅM-0012070-42Fiskerimuseet